Nyttig for jegerprøvekandidater

Jegerprøve må alle som skal jakte eller drive fangst i Norge ha bestått. Det samme gjelder alle som skal kjøpe våpen til jakt.
På denne siden finner du nyttig materiale hvis du går på jegerprøvekurs eller har fullført kurset og leser til eksamen.

Eksamensavgift på Kr. 280  til Miljødirektoratet betales til konto nummer: 7694.05.02728 (Kvitteringen tas med når du møter på eksamen)

Eksempelprøve for jegerprøvekandidater
Inneholder mange testspørsmål og kan tas flere ganger

Gamle jegerprøveeksamener (RAR-fil)
Inneholder seks gamle eksamenssett.

Naturmangfoldsloven

Viltloven

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

Våpenloven

Våpenforskriften

Nettbaserte samlinger om artsbestemmelse, lovverk og hunder
Her finner du de samlingene om dyr, lover og hunder vi har gått gjennom på kurset. Hver samling har en testprøve som du kan øve deg på.

Jakttider

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Direktoratet for Naturforvaltning

Hvor er jegerprøveeksamen i Oslo?
Eksamen holdes i HV-huset i Smithsvingen 15, bak Njårdhallen. Kartlenke her: http://kart.gulesider.no/m/nZ0ND
 Ta T-bane nummer 5 mot Østerås til Makrellbekken.

smithsvingenkart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter jegerprøven, kom deg ut på jakt!

gausdjakt