Vil du bruke Konterud?

Konterud er åpent for andre aktiviteter enn det vi driver med i Wild X. Vi leier gjerne ut hytta til andre organisasjoner og brukere. Ettersom det koster penger å drive en hytte, penger til gass, parafin, bensin, lampeglass etc, har vi laget følgende prisliste for bruk av hytta.

Priser for å leie hytta

  • Frivillige i Wild X: Gratis
    (Gjelder turer hvor det bare er aktive i Wild X, men hvor turen ikke er i regi av Wild X.)
  • Frivillige med privat selskap: kr 400 per helg
    (Gjelder aktive i Wild X som leier hytta til private sammenkomster for og med folk utenfor Wild X.)
  • Privatpersoner eller andre organisasjoner: kr 1 000 per helg
  • Ukesleie om sommeren (fra 15/4 til 1/9): kr 8 000 per uke
  • Ukesleie om vinteren (fra 2/9 til 14/4): kr 3 500 per uke

Hytta leies ikke ut i juleferien, vinterferien, påske, pinse eller høstferien til Osloskolene.

Bestilling av hytte må skje minst en uke før ønsket leieperiode, og vi tar forbehold om at hytta kan være opptatt til aktiviteter i regi av Wild X. For bestilling og forespørsler: ta kontakt!

Hytteregler for Konterud

Alle leietakere plikter å sette seg inn i ordensreglement for Konterud og i bruksanvisning for Konterud. Begge deler finnes i hyttepermen, som hver leietaker skal legge fra seg på spisebordet ved avreise fra hytta. Alle leietagere skal skrive i hytteboka og minimum gjøre rede for når de var der, hvem som var der og hendelser som har betydning for driften av hytta.

Retningslinjer for ferdsel i Marka

Vi gjør videre oppmerksom på at hyttas leietakere er forpliktet til å overholde reglene om bålforbud (15/4 – 15/9), båndtvang for hunder (1/4 – 20/8) og de regler som Friluftsetaten har oppsatt ved alle innfartsveier til Marka. Disse finnes også i hyttepermen. Les Retningslinjer fra Oslo kommune for ferdsel i Marka.

Fiskeregler i Oslomarka

Vi minner om OFAS Fiskeregler, og om at alle under 16 år som ikke deltar i organiserte aktiviteter i regi av Wild X, plikter å løse fiskekort.

Les Fiskeregler i Oslomarka.