Bli medlem i Wild X!

Medlemsskap koster 100 kr for ett år. Alle aktiviteter er gratis for medlemmer mellom 10 og 25 år.

Fra og med 2012 er Wild X en selvstendig medlemsorganisasjon. Alle som skal være med på tur må bli medlem. Som medlem har du også innflytelse på organisasjonen og kan være med og bestemme og velge styre.

Hvis du har lyst til å være med? Ta kontakt! Du kan også melde deg inn ved oppmøte.

Enkleste måte å bli medlem på er å vippse 100 Kroner til #12250 eller til kontonummer 1503.14.92936. Skriv på medlemsskap og så navn, adresse og fødselsdato.