Norges eneste flerkulturelle
frilufts- og miljøvernorganisasjon

Vi vil at minoritetsungdom skal erobre nye deler av det norske samfunnet. Vi lærer førstehjelp, orientering, bålfyring, dyreliv, jakt, fiske, matlaging utendørs, vi padler, går lange turer, bor i telt, bor i hytter, bor i gapahuk eller sover under stjernene. Vi møter rådyr, grevling, elg, mink, ørret og abbor. Vi driver forskningsfiske, jakter rådyr, fanger mink og tar jegerprøve.

Wild X har gratis turtilbud til gutter og jenter fra 7 til 25 år, men alle som vil og som deler Wild X sitt grunnsyn kan bli medlem og bli frivillige.

Neste gang vi skal ut i skogen eller opp på fjellet vil vi ha med deg. Pakk sekken og bli med! Alle aktiviteter er gratis for medlemmer mellom 12 og 25, og medlemsskap koster bare 100 kroner. De som er yngre enn 12 kan uansett delta i aktiviteter.
Aktiviteter på tirsdager og torsdager har ingen nedre aldersgrense.
Les mer om medlemskap.

Generalsekretær for Wild X er  Tor Bach. Ta kontakt!

Styreleder for Wild X er Arin Borgen

Vedtekter for Wild X finner du her.

Wild X har et sett regler som gjelder for alle turene og som skal sørge for at alle er trygge og har det godt. Les turreglene.

Lederne i Wild X

skal være kunnskapsrike og flinke. Vi har både kvinnelige og mannlige ledere som gjør alt de kan for at deltakerne er trygge og har det godt. En Wild X leder:

  • har jegerprøve
  • har førstehjelpskurs
  • kan orientering
  • kan overleve i naturen
  • kan konfliktmegling
  • har fullført Wild X lederkurs
  • har vært med på tur som deltaker

Vår visjon

Wild X sin visjon er at alle skal kunne utfolde seg på lik linje, uavhengig av tro, opprinnelse, legning og kjønn. Dette gjør vi gjennom å ta i bruk naturen som en ny arena hvor alle stiller på like vilkår, uavhengig av tidligere kunnskap og erfaringer.

Gjennom å løse felles utfordringer utvikles nye ferdigheter og gjensidig respekt, noe som er en forutsetning for et flerkulturelt samfunn, fritt for diskriminering.