januar 2009

Årsrapport 2008

Til sammen har Wild X i 2008 arrangert 21 turer av varierende lengde, fordelt på 55 turdøgn til forskjellige steder i Norge. Det samlede antallet deltakere har vært rundt 220 på overnattingsturer. I tillegg kommer 190 deltagere på dagsaktiviteter, fordelt på 12 forskjellige kurs og småturer. I løpet av disse turene og aktivitetene har ingen

Årsrapport 2008 Les mer»

Skroll til toppen