Årsrapport 2010

I 2010 har over 400 unge har deltatt på overnattingsturer med Wild X, og ti nye ungdommer har fullført den skoleringen som trengs for å bli leder. Til sammen har ledergruppen i Wild X i 2010 talt 50 personer, med bakgrunn fra 20 forskjellige nasjoner. Wild X har i 2010 gjennomgått store forandringer. Vi etablerte […]

Årsrapport 2010 Les mer»