Natursti for ungdomstrinnet

Denne naturstien er laget hovedsakelig for ungdomstrinnet. Den kan brukes alle steder i landet, men vi har nok hatt byungdom i tankene da vi laget opplegget. Tanken er å legge naturstien bort til, eller rundt et vann og så avslutte med fisking. Post 10 forutsetter derfor at man har fiskestenger hvis man bruker alternativ A. For at opplegget skal kunne brukes også der hvor man ikke har tid eller anledning til å fiske, har vi laget en post 10 B med et vanlig spørsmål om fisk. God tur!

Last ned Wild X natursti.
Fasit og svarark følger med postene.

Skroll til toppen