Wild X Oslo lokallag stiftet!

Nawazish Riaz er nyvalgt styreleder for Wild X sitt lokallag i Oslo

Medlemmene i Oslo har stiftet verdens første lokallag av Wild X. Leder for styret i det nye lokallaget er Nawazish Riaz.

Etter at Wild X ble en selvstendig medlemsorganisasjon har det lenge vært planer om å få til lokallag rundt i fylkene. Slik skal vi skape lokal aktivitet, og sørge for at medlemmene får et enda bedre tilbud i tillegg til de store turene som er åpne for ungdom fra hele landet. Kontoret skal hjelpe lokallagene med pengesøknader, kurs og andre ting de trenger for å bygge seg opp.

Lokallaget i Oslo ble stiftet på kontoret til Wild X den tiende oktober og fastsatte egne vedtekter på stiftelsesmøtet. Under veis spiste vi kyllingfrikassé og snakket om mulighetene som ligger i å være et lokallag, styrets plikter og muligheter for finansiering.

I utgangspunktet var det foreslått at styret skulle bestå av mionst tre personer, men seks stykker meldte seg og ble enstemmig valgt. Nawazish Riaz (19) ble enstemmig valgt som styreleder for lokallaget. De øvrige styremedlemmene er Mahamud hassan Muhamed, Roger Lopez Salas, Casper Kjølstadmyr, og Carl-Magnus Kjølstadmyr. Halvparten av de nyvalgte styremedlemmene har vært med i Wild X en stund, mens den andre halvparten er ganske ferske. Slik får det nye lokallaget et styre med både erfaring og nye tanker.

Det var egentlig planen å starte et lokallag for Akershus samtidig, men det var for mange som ikke kunne komme, så dette er utsatt og jobbes videre med.

Det er også konkrete planer om å lage to lokallag på Vestlandet.

Nawazish Riaz er nyvalgt styreleder for Wild X sitt lokallag i Oslo

Nawazish Riaz er nyvalgt styreleder for Wild X sitt lokallag i Oslo

 

Skroll til toppen