Årsmøte i Wild X 15. april

Styret innkaller til årsmøte mandag 15 april på kontoret klokka 18.

Vi vil gjerne ha forslag på nye styremedlemmer. Foreslåtte medlemmer til styret må være oss i hende senest torsdag 11. april. Forslag til andre vedtak på årsmøtet skal være oss i hende til samme tid. Styrets forslag til nye vedtekter for Wild X legges ut og kan lastes ned fra facebookgruppen til Wild X. Facebookgruppen er åpen kun for medlemmer, og dere finner den her: http://www.facebook.com/groups/2376958731/

Vi håper så mange som mulig kommer på årsmøtet.

Styret

Dagsorden for årsmøte

1. Konstituering av møtet

2.   Årsmelding fra siste kalenderår

3.   Revidert regnskap fra siste regnskapsår

4.  Styrets forslag til nye vedtekter

6.   Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett

7.   Valg av styre

8. Valg av valgkomite på 3 medlemmer

9. Valg av to revisorer med en vararepresentant

 

Du kan laste ned årsrapporten her.

Regnskapet kan lastes ned fra vår facebookside

Skroll til toppen