Nytt styre i Wild X

Gjør som Umar, og bli med til toppen av Norge!

Umar Ditta overtar som styreleder i et voksende Wild X med nye vedtekter. Tor Egil Hansen og Jonas Solheim er nye nestledere.

Gjør som Umar, og bli med til toppen av Norge!

Årsmøtet den 15. april valgte Umar Ditta som ny styreleder. Umar har jobbet i Wild X siden 2008, og er nå ansatt som nestleder på kontoret. Han slutter i den jobben i august for å begynne på politihøgskolen. Jonas Solheim og Tor Egil hansen er nestledere i det nye styret. Nye i styret er også Tomaj Shaban Pour, Alassan Khan, Nizar Fiali og Firas Ghummeid. Styret, som til sammen er på 13 personer har medlemmer med bakgrunn fra ni nasjoner og fire verdensdeler. For å se hele styret kan du klikke her:

Wild X vokser og nye lokallag vokser frem rundt i landet. Dette gjorde at vi måtte revidere vedtektene og de legger nå til rette for både lokal- og fylkeslag. Det gamle styret heter nå sentralstyre og det er også etablert et landsstyre som består av sentralstyret og representanter for fylkene. Du kan lese de nye vedtektene her.

For å markere at vi er en demokratisk medlemsorganisasjon heter ikke daglig leder leder lenger, men generalsekretær. En av det nye sentralstyrets viktigste oppgaver blir nå å etablere lokallag flere steder i landet, skolere lagene og legge til rette for ny aktivitet. Allerede 30. april er det stiftelsesmøte for Hordaland lokallag. Fra før har vi lokallag i Oslo, Akershus og Rogaland.

Ellers har det vært en del utskiftninger på kontoret. Ali Hassan og Ahmed Kadhim har sluttet og vi takker dem for innsatsen. Ahmed Elfeky begynner som ny ungdomsleder etter Ahmed Kadhim første mai. Hvem som skal overta etter Umar er fortsatt ikke bestemt, og vi oppfordrer folk til å søke på stillingen som stedfortredende generalsekretær. Du kan lese mer om dette her.

Skroll til toppen