Urban minkfangst med Wild X

I høst starter Wild X med minkfangst i Ellingsrudelva og Alnaelva. Hensikten er å redusere trykket på fugleliv og fisk.

minkMink har ingen naturlige fiender i norsk natur, og den utgjør en trussel mot fisk og fugleliv. I Wild X har vi mange ivrige fiskere, så for oss er det en naturlig sak å gjøre noe for å bedre fiskebestandene i vassdragene rundt kontoret vårt.

Samtidig har vi mange jegere som har lyst til å forsøke seg med fellefangst. Hva er da mer naturlig enn at vi fanger mink.

Bymiljøetaten har gitt oss tillatelse til å fange mink med feller, og vi kommer til å sette i gang med dette i løpet av høsten.

Minkfeller er utformet slik at hvis de plasseres riktig, fanger de bare mink. Fellene utgjør dermed ikke noen fare for annet dyreliv, annet enn kanskje rotter, og de er ikke farlige for mennesker. For minken derimot, er de farlige. Den dør momentant og smertefritt så snart den stikker hodet inn for å få tak i lokkematen inni fella.

Urban Anglers, som fisker i disse vassdragene får hovedansvaret for fellefangsten, men andre som er interessert i å være med er hjertelig velkommen.

Etter hvert kommer vi også til å lage et tretimers kveldskurs i fellefangst.

Skroll til toppen