Hvorfor jegerprøven med oss?

Mange lurer på om de skal ta jegerprøvekurs, og mange lurer på hvor de skal ta det. Ta kurset hos oss.

For å kunne jakte og kjøpe jaktvåpen i Norge må man gjennomføre et obligatorisk jegerprøvekurs, og avlegge en offentlig jegerprøveeksamen.

I Wild X har vi arrangert jegerprøvekurs de siste 12 årene, og vi har fulgt jegere av alle kjønn og fra alle verdenshjørner opp til eksamen.

Pensum for jegerprøven er fastsatt av Miljødirektoratet, og de temaene man skal gjennom er derfor de samme uansett hvor man går på kurs. Du kan lese mer om kursopplegg og eksamen her.

Wild X har Oslos mest konkurransedyktige priser for jegerprøvekurset. Kun 1 500 kroner tar vi for det.

Hos Wild X forsøker vi å gjøre ting på vår egen måte. For det første betyr det at vi gjennomfører alle samlinger, også de nettbaserte man kan ta som selvstudium med lærer.

For det andre er det kaffe, te og noe å spise på alle innendørs samlinger. Det gjør at man kan slappe av og få i seg en matbit selv om man kommer rett fra jobb.

For det tredje har vi vårt eget undervisningslokale, som kun brukes til å holde kurs i. Det betyr at man sitter i et hyggelig rom, hvor det er kvalitet på det audiovisuelle utstyret, og hvor vi har eget skytesimulatoranlegg til å demonstrere skyteteknikk før man drar på skytebanen.

Når vi er på skytebanen har vi alltid med flere instruktører, og vi lar alle skyte 25 skudd, ikke de 15 man er pålagt. Dette gjør at vi stort sett får alle til å treffe leirduene, man får en mer positiv opplevelse på skytebanen, og sjansen for at man kommer seg ut på jakt er større, simpelthen fordi man er mer motivert.

Ved behov kaller vi inn hjelpeinstruktører som kan forklare ting på andre språk enn norsk, noe som gjør at man kan få forklart begreper man ikke nødvendigvis har lært seg på norsk.

Vi klarer stort sett å skaffe tolker på de fleste språk til eksamen, slik at man kan få forklart vanskelige spørsmål på sitt eget morsmål.

På siste kurssamling snakker vi ikke bare om å ivareta felt vilt. Vi sørger også alltid for at det finnes en eller annen form for vilt som skal slaktes eller flås slik at man får en virkelig følelse av hva det hele handler om.

Ved å delta på våre kurs hjelper du oss å finansiere jakt, fiske og friluftsaktiviteter for barn og unge som ellers ikke ville kommet seg ut i skogen. Dette betyr at vi på hvert kurs vi arrangerer har noen gratisplasser for aktive ungdommer i Wild X som vil ta jegerprøven.

Etter avsluttet kurs arrangerer vi leksehjelp for dem som skal ta eksamen. Man kan sitte og lese sammen, se instruksjonsfilmer om igjen, eller øve på gamle eksamenssett med lærer i lokalet. På den måten får man øvet seg, og på den måten venner man seg til det noe kompliserte språket som brukes på eksamen. Vi mener nemlig at det er hva du kan, ikke hvor god du er til å forstå kronglete spørsmål, som bør avgjøre om du skal jakte.

Skroll til toppen