Jakten på minken

Urban Anglers har fått påvist hvor det er mink langs Alnaelva. Nå er det satt ut feller.

Abdesamad El-amiri fra styret i Urban Anglers er i ferd med å spenne opp en av minkfellene. FOTO: Stovner Media.

Naboer har rapportert om mink i Alnaelva, og at minken skal ha tatt både fugl og fisk. I følge en historie skal den til og med ha tatt en hegre.

Mink er en svartelistet art i Norge og kan jaktes hele året. De minkene som er her har rømt fra minkfarmer og finnes ikke her naturlig. De har ingen naturlige fiender, og kan gjøre stor skade på fisk og fugl.

Sammen med Vår Grønne Dal var Ahmed og Abdesamad fra Urban Anglers ute og satte minkfeller der hvor minken har blitt observert. Fellene er slik konstruert at de bare fanger mink og de dreper minken momentant, slik at den ikke lider.

Sammen med Stovner Media og Stovner Dreamworkers har Wild X startet miljøforumet Vår Grønne Dal, og minkfangsten er en del av arbeidet for å øke ungdoms kunnskap om- og fokus på miljøproblemer i Groruddalen. Som et ledd i dette har også en flokk ungdommer fra Stovner deltatt på jegerprøvekurs i regi av Wild X og fått nytt innblikk i dyreliv, etikk, jaktteknikk, sikkerhet og lover og regler som gjelder for jakt og fangst.

Et annet viktig element i arbeidet er den jobben vi har satt i gang for å få kommunen til å rense opp i Fossumbekken, som er sterkt forurenset. Utover våren kommer Urban Anglers til å foreta vannmålinger flere steder langs vassdragene i Groruddalen. Vil du være med på dette miljøarbeidet, eller bare være med og fiske på onsdager, ta kontakt med Urban Anglers.

Skroll til toppen