Rens opp i Fossumbekken

Groruddalen er rik på naturperler. Vi kan se rådyr springe mellom blokkene, bevere som bygger i Ellingsrudelva, ikke minst har vi mange fiskevann og flotte vassdrag.

 

Styreleder Arin Borgen i Urban Anglers viser frem en flaske vann fra Fossumbekken. FOTO: Stovner Media

Wild X sin urbane fiskeklubb, Urban Anglers er i ferd med å sette minkfeller for å ta ut mink i Alnaelva – av hensyn til fiske og fugleliv. Vi har målt kondisjonsfaktoren hos ørret, og vi har tatt forurensningsprøver av vannet. Fisken i dammen på Hølaløkka er i svært god kondisjon, og vannkvaliteten er brukbar, uten forhøyede verdier av giftstoffer. Disse resultatene bekreftes av målinger Vann- og avløpsetaten har gjort av livet i bunnen på Alnaelva. Nedstrøms for Hølaløkka er situasjonen en annen og mye tristere. Det er dårlig med liv på bunnen, og vannprøver viser forhøyede verdier av blant annet ammonium og nitritt.

Hva skjer nedenfor Hølaløkka? Jo, der løper Fossumbekken ut. I motsetning til f. eks. Ellingsrudelva og Alnaelva er det ingen fisk i Fossumbekken, ingen amfibier, og livet på bunnen er ifølge Vann- og avløpsetaten i en bedrøvelig forfatning. Vannet i bekken viser signifikant forhøyede verdier av ammonium og nitritt og vannet lukter av metangass. Flere steder bobler det opp oljeaktige substanser, i tillegg til at bekkeløpet flyter av søppel og skrot. Mye av forurensningen skyldes at bekken renner gjennom en gammel søppelfylling. Her burde man forsegle bekkeløpet mot innsig av giftstoffer.

Wild X har sammen med Stovner Media og Stovner Dreamworkers laget samarbeidsforumet Vår Grønne Dal, og hensikten er å øke miljøbevisstheten blant unge mennesker i Groruddalen. Vi vil peke på at Fossumbekken renner gjennom et tett befolket område, gjennom grøntomraåder hvor barn og hunder leker og hvor ville dyr som rev, rådyr og grevling ferdes. Det er vårt syn at alle har krav på et giftfritt nærmiljø. Slik som det er nå er tilstanden i Fossumbekken en skam for Groruddalen, og den er en skam for politikerne som har latt det være sånn i årevis.

Vi utfordrer nå politikerne, både i bydelene og på Rådhuset: Rydd opp, skjerm bekken mot forurensningen som siver inn og gi oss og dyre- og fiskelivet et giftfritt lokalmiljø

 

Tor Bach
Generalsekretær
Wild X

(Innlegget har tidligere stått på trykk i Groruddalen – Akers Avis)

Skroll til toppen