Nytt styre i Wild X

Arin Borgen ble valgt til ny styreleder i Wild X på landsmøtet 16. desember. Med seg har han et sentralstyre hvor hele sju av 11 medlemmer er nye.

Den nye styrelederen i Wild X, Arin Borgen.

Selv om mange er nye i styret, betyr det ikke at de er nye i Wild X. De fleste i det nye styret har mellom 3 og ni års fartstid, mens to er relativt nye

Arin Borgen har vært medlem hos oss i sju år. 22-åringen fra Oslo studerer ferskvannsbiologi. Han har frem til nå ledet Urban Anglers, som er Wild X sin urbane fiskeklubb for ungdom. Med Arin som styreleder vil det nok bli enda mer fokus på fiske, selv om ni av 11 styremedlemmer har jegerprøve.

Ni av 11 styremedlemmer har flyktningebakgrunn og styremedlemmene har bakgrunn fra åtte forskjellige land. De representerer dermed et Wild X hvor vi kommer fra forskjellige steder, men hvor vi samles om et felles mål, en interesse for frilufsliv, men også et Norge hvor det er plass for alle.

Det nye styret består i sin helhet av:

Styreleder: 
Arin Borgen

Styremedlemmer:
Zaker Madadi
Mohammed Abdullah
Ahmad Nedal
Arjun Sivapalan
Amir Rannjbar
Helka Kaunisto
Hamid Bayat
Jenusan Nadrarajah
Yousef Asfour
Ali Zuhair Abdullah (ansattrepresentant)

Skroll til toppen