Lyver om Wild X

Den muslimfiendtlige bloggen HRS har publisert usanne påstander om Wild X.

Hege Storhaug kommer med usannheter om Wild X

Bloggeren og aktivisten Hege Storhaug er kjent for sine høyttravende konspirasjonsteorier og utfall mot muslimer.

På bloggen sin kommer hun nå med en jeremiade om at fem syriske flyktninger sør i Norge deltar på pistolskyting. Ekstra suspekt er det visstnok at den ene er en kvinne med skaut. Deretter kommer hun med et rabiat utfall mot Wild X.

Liknende problemstilling har vi sett for noen år tilbake da hardkokte islamister som støtter jihad fra blant andre Proftens Ummah tok jegerprøven, en prøve viss bestått gis tillatelse til å kjøpe inn seks jaktvåpen. PST sa den gang i 2012 at de ikke kunne stoppe islamister fra å ta prøven. Den ytterligående venstreaktivisten Tor Bach stod bak opplæring av islamister i den såkalte flerkulturelle organisasjonen Wild X. Kursene var gratis (altså skattefinansiert). På daværende tidspunkt var det registrert nærmere 2, 5 millioner skytevåpen i våpenregisteret i Norge. Våpnene var fordelt på 485.000 personer. I tillegg kommer hagler som det ikke var registreringsplikt på før 1990. Det antas at en halv million hagler ikke er registrert.

Wild X har fremdeles jegerprøvekurs for medlemmene, som betaler en kontigent på 100 kr i året. Blant andre Barne- og familiedepartementet, nå ledet av KrFs Kjell Ingolf Ropstad.

Sannheten er en noe annen enn det Storhaug forsøker å vri det til.

Våren 2012 arrangerte Wild X et jegerprøvekurs. Fire av deltakerne viste seg å ha tilknytning til jihadistmiljøet i Norge. Fordi Wild X har kompetanse på hva som rører seg i miljøer vi ikke vil ha noe med å gjøre, og fordi vi har flinke ansatte som snakker arabisk, var vi i stand til å avsløre disse fire, og vi kontaktet umiddelbart PST.

Den videre håndteringen av disse fire ble gjort i samråd med PST, og vi holdt dem løpende orientert om hva disse menneskene ga uttrykk for, blant annet ytret de et ønske om å jakte på jøder.

Ifølge Hege Storhaug tok disse ekstremistene jegerprøve. Sannheten er at vi brøt voksenopplæringsloven og nektet å melde dem opp til eksamen. Dette fordi ingen kunne garantere at de ikke ville få våpentillatelse. De fikk med andre ord ingen jegerprøve.

I etterkant gikk vi ut i media. På eget initiativ kontaktet vi Dagsavisens Nina Johnsrud og gikk ut med advarsel om at jihadister forsøkte å bruke jegeropplæringen til å få tilgang til våpen.
Les Dagsavisens artikkel her.

Vi avverget med andre ord at ekstremister fikk tilgang til skytevåpen og vi fulgte opp den avvergingsplikten vi har etter straffeloven.

Storhaug er fortørnet over at våre jegerprøvekurs er skattefinansiert. Vel, sannheten er at alle jegerprøvekurs i Norge er det.

Et jegerprøvekurs er noe man holder i regi av et godkjent studieforbund under voksenopplæringsloven. Man får pr i dag 2700 kroner, basert på 90 kroner pr. studietime + en grunnstønad på 500 kroner. Kurset skal holdes av en instruktør som er godkjent av staten. At Wild X holder gratis kurs beror ikke på at staten hiver penger etter oss, men på at instruktørene holder kursene på sin fritid og ikke tar ut lønn.

Det er med stolthet vi ser tilbake på at vi bidro til å hindre at deltakere i et farlig ekstremistmiljø fikk tilgang på skytevåpen. Det er den samme stoltheten vi har når vi hver dag jobber for å gi barn og unge fra hele verden, inkludert Norge, respekt for naturen, respekt for livet og respekt for demokratiske verdier.

Vi kommer ikke til å bruke mer tid på Storhaug og hennes konspirasjonsteorier og raljeringer.

Tor Bach
Generalsekretær og jegerprøveinstruktør

Skroll til toppen