MILJØ

For at barn, unge og voksne skal bli mer miljøbevisste, er det viktig at de opparbeider et nært og personlig forhold til naturen og omgivelsene. Mange av Wild X sine aktiviteter bygger på en klassisk høstingsbasert friluftstradisjon. Vi driver med fiske hele året, jakt i sesong, vi plukker frukt og bær samt trygg sopp i sesong. Vi legger vekt på å presentere de regler som gjelder for bruk av norsk natur og hvordan høstingen kan gjøres på en forsvarlig og bærekraftig måte.          

Alle de som deltar i våre ukentlige aktiviteter lærer om forskjellige dyr, fisk, planter og sopp gjennom året.

HvaHvorNår
Chill og grill og ballspill

Høybråtenveien 15

Hver tirsdag 17-20
Fisketurer (Urban Anglers)Over hele Oslo i alle vann, elver og bekkerHver onsdag 16-20
Caffè JallaHøybråtenveien 15Hver torsdag 17-20

 

Isac lyser mot stjerner
Ali fikk sin første ørret
Skroll til toppen