WildX sikter mot nye høyder

WILD X vil at minoritetsungdom skal bli kjent med den norske kulturen, særlig når det gjelder friluftsliv, og at ungdom fra byen skal få ta del i slike opplevelser. Wild X er en demokratisk, flerkulturell frilufts- og miljøvernorganisasjon hvor alle kan utfolde seg på lik linje, uavhengig av tro, kjønn, legning, opprinnelse og bakgrunn og hvor de som deltar gjenspeiler befolkningen. Organisasjonen legger til rette for et liv i naturen, driver opplæring i jakt, fiske og friluftsliv. Så lenge man respekterer de grunnleggende reglene, kan man være med.    
Skroll til toppen