Wild X

Wildx.no har blitt ny!

Etter seks år med midlertidig nettside har endelig Wild X fått en vi kan være fornøyd med. På den nye nettsiden kommer det etter hvert mer innhold og flere oppdateringer.

Wild X har flyttet

Wild X har nå flyttet til nye lokaler i Peder Claussønsgate 7, i bakgården. Der har vi fått vårt eget Wild X-hus, med plass til aktiviteter og kontorer.

Femårsrapport

Femårsrapporten fra Wild X oppsummerer metodene vi har brukt for å bygge opp et suksessrikt, flerkulturelt friluftstiltak, med deltakere med bakgrunn fra 40 nasjoner.

Årsrapport 2010

I 2010 har over 400 unge har deltatt på overnattingsturer med Wild X, og ti nye ungdommer har fullført den skoleringen som trengs for å bli leder. Til sammen har ledergruppen i Wild X i 2010 talt 50 personer, med bakgrunn fra 20 forskjellige nasjoner. Wild X har i 2010 gjennomgått store forandringer. Vi etablerte …

Årsrapport 2010 Les mer»

Årsrapport 2009

I 2009 hadde Wild X 102 turdøgn, fordelt på 40 større og mindre turer med et deltakerantall mellom 3 og 35. Av dette var 28 turer til Konterud, mens 8 var større langturer rundt i Norge. Konterud hadde i følge hytteboka 478 gjestedøgn, noe som må sies å være imponerende i betraktning av at hytta …

Årsrapport 2009 Les mer»

Scroll to Top