Førstehjelpskurs

Vi arrangerer kurs i førstehjelp med varierende lengde og intensitet.

Kursene våre er utarbeidet av personell med bakgrunn som førstehjelpsinstruktører, eller ambulansesjåfører og er kvalitetssikret av leger.

Hjerte-lungeredning (3 timer)
Enkelt kurs i hvordan håndtere en bevisstløs person, hvordan få i gang hjertefunksjonen innen ambulanse er på stedet. Maksimalt antall deltakere er 15 personer. Deler av kurset er praktiske øvelser med livaktige øvelsesdukker.

Livreddende førstehjelp (8 timer)
Et utvidet kurs hvor man tar for seg skader som oppstår i ulykkessituasjoner eller som følge av voldshandlinger. Kurset legger vekt på livreddende førstehjelp.

Hjerte-lungeredning
Sjokk
Blødninger
Brudd

Utvidet førstehjelpskurs (2 x 8 timer over to dager)
Dette kurset tar for seg både hvordan man forholder seg ved større og mindre ulykker, både med hensyn til å organisere skadestedet og å gi livreddende og alminnelig førstehjelp. Vi baserer oss i stor grad på livaktige øvelser i kombinasjon med teoretisk undervisning og instruksjonsfilmer.

Hjerte-lungeredning
Sjokk
Blødninger
Brudd
Overdoser
Skuddskader

Skroll til toppen