nyttig for jegerprøven

Nyttig for jegerprøvekandidater

Alle som skal jakte eller drive fangst i Norge må ha bestått jegerprøven. 
Det samme gjelder alle som skal kjøpe våpen til jakt.
På denne siden finner du nyttig materiale hvis du går på jegerprøvekurs eller har fullført kurset og leser til eksamen.

Etter endt jegerprøvekurs må du betale en eksamensavgift på kr. 330 til Miljødirektoratet, gjennom deres nettsider for å kunne ta eksamen. Les mer her https://jegerproveeksamen.no/for-kandidater/

Eksempelprøve for jegerprøvekandidater
Inneholder mange testspørsmål og kan tas flere ganger

Gamle jegerprøveeksamener (RAR-fil)
Inneholder seks gamle eksamenssett.

Naturmangfoldsloven

Viltloven

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

Våpenloven

Våpenforskriften

Nettbaserte samlinger om artsbestemmelse, lovverk og hunder
Her finner du de kurssamlingene om dyr, lover og hunder vi har gått gjennom på kurset. Hver samling har en testprøve som du kan øve deg på.

Jakttider

Direktoratet for Naturforvaltning

Hvor er jegerprøveeksamen i Oslo?
Nordre Lindebergå gård. Strømsveien 350, 1081 Oslo

 

Etter du har bestått jegerprøven, kom deg ut på jakt!

NB:  Husk at det må betales jegeravgift for å jakte. Dette gjøres elektronisk gjennom jegerregisteret https://www.brreg.no/jegerregisteret/

 

Skroll til toppen