nedlasting

Fisk med Wild X – plakater

Sommerens kampanje i Oslo, Fisk Med Wild X har nå laget to plakater. En som er ren reklame for kampanjen, og en som inneholder programmet vårt. Last ned og heng opp på skolen!

Femårsrapport

Femårsrapporten fra Wild X oppsummerer metodene vi har brukt for å bygge opp et suksessrikt, flerkulturelt friluftstiltak, med deltakere med bakgrunn fra 40 nasjoner.

Årsrapport 2010

I 2010 har over 400 unge har deltatt på overnattingsturer med Wild X, og ti nye ungdommer har fullført den skoleringen som trengs for å bli leder. Til sammen har ledergruppen i Wild X i 2010 talt 50 personer, med bakgrunn fra 20 forskjellige nasjoner. Wild X har i 2010 gjennomgått store forandringer. Vi etablerte …

Årsrapport 2010 Les mer»

Årsrapport 2009

I 2009 hadde Wild X 102 turdøgn, fordelt på 40 større og mindre turer med et deltakerantall mellom 3 og 35. Av dette var 28 turer til Konterud, mens 8 var større langturer rundt i Norge. Konterud hadde i følge hytteboka 478 gjestedøgn, noe som må sies å være imponerende i betraktning av at hytta …

Årsrapport 2009 Les mer»

Årsrapport 2008

Til sammen har Wild X i 2008 arrangert 21 turer av varierende lengde, fordelt på 55 turdøgn til forskjellige steder i Norge. Det samlede antallet deltakere har vært rundt 220 på overnattingsturer. I tillegg kommer 190 deltagere på dagsaktiviteter, fordelt på 12 forskjellige kurs og småturer. I løpet av disse turene og aktivitetene har ingen …

Årsrapport 2008 Les mer»

Scroll to Top