Lenker - Jegerlappen

Jegerprøverelaterte lenker

Jegerproveeksamen.no
Her registrer man seg som jegerprøvekandidat etter fullført kurs, man betaler eksamensavgift og man kan ta en testeksamen.

Nettbaserte samlinger til jegerprøven

Ut på jakt og fiske

Inatur
Her kan du kjøpe jaktkort, fiskekort, leie hytter og alt mulig over hele landet.

Statskog
Statskog forvalter statens skoger og selger jaktkort i mesteparten av Norge.

Norges Fjellstyresamband
Fjellstyrene driver oppsyn i fjellet, selger jakt- og fiskekort og har hytter til utleie.

Oslomarkas Fiskeadministrasjon
OFA driver fiskevannsforvaltning i hele Oslomarka, kalker vann, setter ut fisk, driver fiskeoppdrett og selger fiskekort.

Lover og forskrifter

Naturmangfoldsloven

Viltloven

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever

Skadefellingsforskriften

Våpenloven

Våpenforskriften

Fjelloven

Dyrevelferdsloven

Hundeloven

Jakttider (PDF-fil)

Utlånsskjema for skytevåpen (PDF-fil)
Brukes når en våpeneier låner ut eget våpen til en annen jeger i inntil fire uker. Gjelder som midlertidig våpenkort, også ved kjøp av ammunisjon.

Skroll til toppen