Tilpassede jegerprøvekurs

Vi tilpasser våre kurs

I tillegg til å holde åpne kurs med jevne mellomrom, tilbyr vi spesialtilpassede kurs for større eller mindre grupper, enten det er skoler, bedrifter eller foreninger.

Kurs på dagtid
Vi kan tilby kurs i skole/arbeidstid, enten i våre lokaler på Høybråten, eller i skolens/bedriftens/foreningens egne lokaler.

Kurs ute av byen
Vi kan tilby deler av kurset som helgeundervisning på Knappåsen leirsted i Värmland. Da inngår mat og overnatting i den prisen som avtales for kurset. Innlagt da er også et besøk hos Värmlands Älgpark, hvor man kommer tett på levende elg og får lære mer om dette fantastiske dyret.

Kurs med støttetolk
Kurset gjennomføres som vanlig, med norsktalende kursleder, men med støttetolk i f. eks. engelsk, arabisk eller persisk som kan gi utdypende forklaringer, greie ut begreper og lignende på det aktuelle språket.

Skroll til toppen